Hey, this photo is © huseyin aldirmaz

Hüseyin Aldırmaz

For me, sight comes first.

Rather than contemplating on life deeply and explain it verbally, by turning it into pictorial codes with the visual perception I transform my existence into symbols. I project the image that I saw before taking the photo and the composition I created in my mind from a three-dimensional image to a two-dimensional with a mechanical device.

Each moment is chasing another. In the continuity of life, the connotation of images enables the excitement within me to be divided into moments and pieces. Each moment is being recorded as a part of my being.

Photography is a reflection of my life and the expression of my soul. The way to feel life is to cling to images, to catch a moment between dream and reality, and to convey it to the viewer with your body and soul.

Hüseyin Aldırmaz is the 3rd Turkish photographer to be honored with the title of “X-Photographers” by Fujifilm Global (Japan) worldwide.

Produces content on photography in the photo portal named FujiWalk

He is currently working as a consultant in the education center of Fujifilm Istanbul.

 

Benim için görme her şeyden önce gelir. Yaşamı yaratıcı belleğimden süzerek sözcüklere dökmek yerine, görsel bir algıyla resimsel kodlara çevirerek varoluşumu simgelere dönüştürüyorum. Objelerin yansımasının zihnimde oluşturduğu görüntülerle kurduğum bağı, mekanik bir aygıt vasıtasıyla üçüncü boyuttan iki boyutlu perspektif düzlemine yansıtıyorum.

Zaman içinde her bir an bir diğerini kovalıyor. Hayatın sürekliliği içinde görüntülerin bende oluşturduğu çağrışım, içimdeki heyecanın an’lara bölünerek bütünden parçalara ayrılmasını sağlıyor. Her bir an benliğimin bir parçası olarak kayıt altına alınıyor.

Fotoğraf, hayatımın bir yansıması, ruhumun dışavurumu. Yaşamı hissedebilmenin yolu imgelere tutunmak, düş ile gerçek arasında bir an yakalamak ve onu tüm benliğinizle izleyiciye aktarmaktır.

Fujifilm Global (Japonya) tarafından dünya çapında “X-Photographers” unvanı ile onurlandırılan 3. Türk Fotoğraf sanatçısı oldu.

Fujiwalk fotoğraf portalında fotoğraf üzerine içerik üretmektedir ve Fujifilm İstanbul eğitim merkezinde eğitim danışmanlığına devam etmektedir.